Бебі-бумери та “ранні” ікси на ринку праці України

Бебі-бумери, покоління X, Y, Z – згідно з теорією поколінь, економічні цикли розвитку держав і технологій призводять до того, що кожні 20-25 років з'являється нове покоління. Його представники мають спільні риси характеру, звички та особливості, які виділяють їх на тлі всіх інших. Так, з 1943 р. до 1963 р. народжувались "бебі-бумери", з 1963 р. до 1984 р. – покоління X, з 1984 р. до 2004 р. – покоління Y (або міленіали), а з 2004 р. до сьогодні – покоління Z (яких ще називають iПоколінням, "Homelanders", "Homeland Generation" та "New Silent Generation"). У контексті процесів на ринку праці одним з викликів для роботодавців є створення системи, однаково ефективної для представників різних поколінь. HeadHunter Україна проаналізував, чим відрізняються пошукацькі запити кандидатів – бебі-бумерів та "ранніх" іксів.

Так, майже чверть резюме, які було розміщено на сайті hh.ua | grc, належать кандидатам віком понад 40 років. На категорію пошукачів віком 40-50 років припадає 16% всіх розміщених за останні 12 місяців CV, 51-60 – 6%, а на кандидатів старше 60 років – 1%. Можемо говорити про позитивну динаміку у питанні кількості резюме, розміщених пошукачами аналізованих вікових груп. Так, порівняно з періодом травень 2014 – травень 2015 у середньому кількість CV зросла на 50%: у групі 40-50 років на 48%, 51-60 років – на 53%, а у групі 60+ років – на 49%. До того ж ці вікові групи показали практично найдинамічніше зростання за аналізований період.

СТРУКТУРА РЕЗЮМЕ ЗА ПРОФСФЕРАМИ

У віковому розрізі має свої особливості структура резюме за профсферами. Якщо в середньому на ринку праці України найбільша кількість CV розміщується у профсферах "Початок кар'єри", "ІТ, телеком" та "Продажі", то для пошукачів віком 40-50 років найбажанішими галузями є "Продажі", "Бухгалтерія" та "Топ-менеджмент", для кандидатів 51-60 років – "Виробництво", "Бухгалтерія", "Адміністративний персонал", а фахівці 60+ років активно шукають роботу у виробництві, адміністративні вакансії та у будівництві. При цьому у виробництві найзатребуваніші спеціальності – "Машинобудування", "Інженер", "Керівництво підприємством", "Харчова промисловість", "Головний інженер". У профсфері "Бухгалтерія" попитом пошукачів користуються вакансії бухгалтерів, керівників бухгалтерією, спеціалісти з первинної документації. А у профсфері "Адміністративний персонал" найбільшу кількість резюме було розміщено у спеціальностях "Водій", "Офіс-менеджер", "Адміністративно-господарчий відділ".

ГЕНДЕРНА ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ

Можемо відзначити, що у вікових інтервалах 40-50 років, 51-60 років та > 60 років зменшується представленість пошукачів-жінок. Якщо в середньому на ринку праці кандидати представлені рівномірно, то у групі 40-50 років чоловіки переважають на 18%, а у групі 60+ років відрив збільшується до 42%.

ПОБАЖАННЯ КАНДИДАТІВ ЩОДО ГРАФІКА ТА ЗАЙНЯТОСТІ

Є певні відмінності й у побажаннях кандидатів щодо майбутнього типу зайнятості та графіка роботи. Так, для кандидатів 40-60 років більш цікава повна зайнятість та повний робочий день, ніж у середньому на ринку праці.