Що передбачає Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року?

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» від 7 квітня 2021 р. № 285-р, передбачається, зокрема:

– поширення інформації про існуючі засоби правового захисту і передові практики, спрямовані на полегшення доступу особи з інвалідністю до правового захисту у випадках дискримінації;

– забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до судових та адміністративних проваджень – розроблення законопроекту щодо визначення порядку надання особам з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, інтелектуальними порушеннями інформації про зміст та хід судової справи в доступному форматі, а також персональної допомоги для їх участі в судових засіданнях, розроблення та запровадження навчальної програми для суддів щодо участі осіб з ментальними порушеннями в судовому процесі, врахування їх думки під час розгляду справ, що їх стосуються;

– забезпечення впровадження послуги раннього втручання;

– визначення можливості впровадження моделі підтриманого прийняття рішень особами з інтелектуальними та психічними порушеннями;

– сприяння доступу осіб з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень закладів освіти;

– створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі шляхом впровадження для роботодавців стимулюючих механізмів;

– удосконалення виборчого законодавства щодо участі осіб з інвалідністю у виборчому процесі;

– забезпечення доступності послуг для осіб з інвалідністю, що надаються через електронні сервіси.

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці